Bütün İktidar Komünlere – Mehmet AKYOL

Bütün İktidar Komünlere – Mehmet AKYOL

Venezuela’da 6 Aralık’ta yapılan seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde eden muhalefetin meclisin ilk toplantısında, ilk yaptıkları şey diğer bütün devlet başkanlarının yanındaki önceki başkan Chavez’in fotoğraflarını indirmek oldu. Muhalefete doğrudan destek

Göçmenlerin Ekonomisi – Mehmet AKYOL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) işbirliğiyle yapılan Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin durumunu araştıran çalışma çarpıcı verileri gözler önüne serdi. Hemen ilk satırlarda

Sendikalarda Özyönetim – Mehmet AKYOL

Günümüzde pazar ekonomisi denilen, üretim yordamının çalışanları iyice bireyselleştirdiği, adeta atomize ettiği bir ortamda toplumun her kesiminde bir ‘örgütlenme’ veya ‘sosyalleşme’ krizi yaşandığını söylemek artık abartı değil. Kuşkusuz bu gelişmenin