Kriz Faşizme Karşı Nasıl Manivela Olacak? – M. Sinan MERT

Sınıfın Milletle İmtihanı – M. Sinan MERT

Faşizmin bütün türevlerinin en önemli ortak yanının Marksizm karşıtlığı olması, faşizmin organik bir bütün olarak “millet”inin Marksizm’in “sınıf”ı tarafından çözülmek istenmesi ile doğrudan alakalıdır. Burjuvazinin en önemli ideolojik icadı olarak

Faşizmin Üç Mahşer Atlısı – M. Sinan MERT

Türkiye’nin önümüzdeki dönemi, üç temel çelişki yumağındaki gelişmelerin siyasi etkilerinin bileşimi tarafından şekillenecek. Bu üç önemli olayı da birbirinden keskin çizgilerle ayırabilmek mümkün değil, birisinde ortaya çıkan sonuçlar diğerlerinde çarpıcı

Seçimin Lanetinden Kurtulmak – M. Sinan MERT

Günümüz dünyasında seçimler, otoriter rejimlerin kendisini yeniden üretmesi açısından önemli bir rol oynuyor. Kimi araştırmalar seçimli otoriter rejimlerin çok daha kalıcı ve istikrarlı olduğunu gösteriyor (Geddes,1999). Dolayısıyla seçimlerin yapılıyor olması