Komünist Önder Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı Selamlıyoruz 05.10.2010

Gazi ve 1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür! 11.03.2010

Günler ağır.Günler ölüm haberleriyle geliyor.En güzel dünyalarıyaktık ellerimizleve gözümüzde kaybettik ağlamayı:bizi bir parça hazin ve dimdik bırakıpgözyaşlarımız gittilerve bundan dolayıbiz unuttuk bağışlamayı… Varılacak yerekan içinde varılacaktır.Ve zaferartık hiçbir şeyi affetmeyecek