Yeni Saldırılara Hazırlık – Mehmet AKYOL

Sendikalarda Özyönetim – Mehmet AKYOL

Günümüzde pazar ekonomisi denilen, üretim yordamının çalışanları iyice bireyselleştirdiği, adeta atomize ettiği bir ortamda toplumun her kesiminde bir ‘örgütlenme’ veya ‘sosyalleşme’ krizi yaşandığını söylemek artık abartı değil. Kuşkusuz bu gelişmenin

Metal’de Fırtına ve Sendika – Mehmet AKYOL

İşçi sendikalarının içine girmiş oldukları derinden değişimin ipuçlarını bulmak için belli başlı işkollarındaki sendikaların durumlarına yakından bakmak gereklidir. Öncelikle Bursa’da başlayan ‘Metal fırtınasının’ bu değişimi metal işkolunda en fazla hissedilir