Hareketimizin Tarihindeki ’78 Kopuşmaları”na 30 Yıl Sonrasından Eleştirel Bir Bakış – Kuzey KARAHAN