THOMAS PİKETTY’NİN KAPİTALİ MARKS’IN “KEHANETİNİ” BOŞA ÇIKARTMA ÇABASI   Thomas Piketty’nin Kapitalinin Marks’ınkiyle bir benzerliği  yoktur. Olması da beklenemezdi. Marks Kapitalizmin işleyişini büyük bir açıklıkla tahlil etmiştir. Binlerce eleştiriye rağmen hala

21. Yüzyıl Sosyalizmi aslında Venezuela kaynaklı.5-6 yıl öncesine kadar Chavez’in söylemleri ile sınırlı olan bu kavram, bugün sosyalist literatürde oldukça yaygın biçimde kullanılıyor. 2008 kriziyle birlikte neoliberalizm çöktü ve kapitalist

Emekçiler açısından yaşanılan problemlerin başında hiç şüphesiz ki işsizliğin ve işsiz kalma riskinin bu kadar yaygınlaşmış olması geliyor. İşsizlik sadece istatistiklerle algılanamayacak kadar büyük bir sosyal olgu. Siyasal, sosyal, pskolojik,

Devrimci hareketin durumu,12 Eylül’ün ilk sıcak yılları geçtikten sonra çok tartışıldı. Bu tartışmalar sonucunda bazı siyasetler tamamen yön değiştirdi, hatta tanınmaz hale geldiler. Bazı siyasetler tasfiye olarak mücadele arenasından tümüyle

Kitap, Yeni Dünya Düzeni (YDD) ve bu doğrultuda en çok kullanılan kavram olan ‘küreselleşme’ tartışmalarıyla başlıyor. ‘Kaos’, ‘Tarihin sonu’ gibi tezlerin yanı sıra ulus devlet tartışmaları, egemenlik savaşlarının geldiği noktada,

Kitap, yaşanan sosyalizm deneyimlerinin ışığında Marksist teoride devrim ve sosyalizmin inşaası konularını yeniden irdeleyen makalelerden oluşuyor. İlk bölümde Sovyetler Birliği’nin Stalin dönemi ve sonrasının toplumsal ve siyasi tarihi analiz ediliyor.