Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Yol Otokritiği, Genel Düşünceler, Sunuş Bölümü