Kriz ve Sosyalistler / Haluk GERGER

Kriz ve Sosyalistler / Haluk GERGER

Kriz ve Sosyalistler   Bugün, krizin nasıl karşılanması ve süreç içinde ne yapılması gerektiğinin ciddi bir tartışmasına girmek gerekiyor. Kuşkusuz krizin, bugünün yapısal ve konjonktürel özellikleri bakımından kavranması, Marksizmin analiz araçlarını