Umutsuzluğa Düşmek Bir Devrimciye Yasaktır – Can ATEŞ