Proletaryanın Öncüsü, Komünist Önder Dr. Hikmet Kıvılcımlı Anıldı