26 Mayıs 2010: “Genel Grev!”

15 Mart’ta ‘Su’ Mitingi

15 Mart’ta ‘Su’ Mitingi  Çeşitli sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve kurumların oluşturduğu Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile 16-22 Mart 2009 tarihleri