Blog

Türkiye Nereye? Yaklaşan Dönüm Noktası

Mehmet YILMAZER 06.11.2007 Seçim sonuçlarının yarattığı yumuşama fazla uzun sürmedi. Gerilim yeniden tırmandı. Üstelik bu tırmanma söylemde kalmadı, “tezkere” ve “sınır ötesi operasyon” aşamasına kadar vardı. Ne cumhurbaşkanı Gül’ün Kürdistan

364 Comments off

Emekçiler açısından yaşanılan problemlerin başında hiç şüphesiz ki işsizliğin ve işsiz kalma riskinin bu kadar yaygınlaşmış olması geliyor. İşsizlik sadece istatistiklerle algılanamayacak kadar büyük bir sosyal olgu. Siyasal, sosyal, pskolojik,

Devrimci hareketin durumu,12 Eylül’ün ilk sıcak yılları geçtikten sonra çok tartışıldı. Bu tartışmalar sonucunda bazı siyasetler tamamen yön değiştirdi, hatta tanınmaz hale geldiler. Bazı siyasetler tasfiye olarak mücadele arenasından tümüyle

Sosyalist Dayanışma Platformu Programı

21. Yüzyılda Kapitalist Dünya 20. yüzyılın son çeyreği, dünyanın üçte birine yayılan sosyalizm deneyimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ve dünya üzerinde sol hareketlerin gerilediği bir dönem oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin yıkılışının

743 Comments off

Kitap, Yeni Dünya Düzeni (YDD) ve bu doğrultuda en çok kullanılan kavram olan ‘küreselleşme’ tartışmalarıyla başlıyor. ‘Kaos’, ‘Tarihin sonu’ gibi tezlerin yanı sıra ulus devlet tartışmaları, egemenlik savaşlarının geldiği noktada,

Kitap, yaşanan sosyalizm deneyimlerinin ışığında Marksist teoride devrim ve sosyalizmin inşaası konularını yeniden irdeleyen makalelerden oluşuyor. İlk bölümde Sovyetler Birliği’nin Stalin dönemi ve sonrasının toplumsal ve siyasi tarihi analiz ediliyor.